Brede-Aa, A og B Zone

Brede-Aa vandsystem med 2 zoner hhv A og B

Brede-Aa vandsystemet er delt i 2 zoner hhv. zone A og zone B. Zone A er Brede-Aa og Lobæk nedstrøms rute 25 Koldingvej / Tøndervej ved Lundsgaardsvej. Zone B er opstrøms Lobæk (Fiskbæk m. fl.) og altså opstrøms rute 25 Koldingvej / Tøndervej ved Lundsgaardsvej.